Definiţii

Definirea cuvintelor des întâlnite în domeniul nostru

Aspen 2

Benzină pentru motoare în doi timpi, pre-amestecată cu 2% ulei pentru motoare în doi timpi, special concepută pentru motoarele în doi timpi răcite cu aer.

Aspen 4

Benzină pentru motoare în patru timpi. Poate fi amestecată cu orice tip de ulei pentru motoare în doi timpi atunci când este necesar.

Motoare în doi timpi

Motorul în doi timpi funcţionează pe baza unui ciclu care se desfaşoara numai în decursul unei rotaţii a arborelui cotit (ciclu în doi timpi). Ciclul motor are loc numai într-o singură rotaţie a arborelui cotit, o fracţiune din cursa pistonului fiind suficientă pentru baleiajul cilindrului (schimbarea încărcăturii acestuia). Cursa pistonului este doar parţial folosita la comprimare şi destindere.

Motoare în patru timpi

Motorul în patru timpi necesita două rotaţii pentru a efectua un ciclu complet. In timpul admisiei cilindrul este umplut cu amestecul aer+combustibil. Apoi amestecul este comprimat în timpul compresiei. Ulterior, amestecul aer+combustibil este ars în timpul expansiunii, urmând ca cilindrul sa fie golit în urma evacuării.

Motoare răcite cu aer

Motoarele răcite prin suflarea aerului în jurul cllindrului se numesc motoare răcite cu aer. În general, motoarele mici folosite la diverse utilaje sunt motoare răcite cu aer, dar acest tip de motoare este întâlnit şi la avioane. Motoarele răcite cu aer funcţionează în general la temperaturi mai ridicate decât motoarele răcite cu apă.

Aldehide

Aldehidele prezente în gazele de evacuare ale motorului se formează datorită arderii incomplete a hidrocarburilor şi în special a alcoolilor. Aldehidele sunt volatile şi pot irita ochii şi nasul. De asemenea pot provoca alergii.

Alcanii (Parafine)

Parafinele sunt hidrocarburi saturate lineare sau ramificate. Sunt hidrocarburile care au impactul cel mai scăzut asupra mediului şi sănătăţii (cel mai puţin dăunătoare). Benzina alchilată este formată aproape în întregime din parafine ramificate (izoparafine) de la C4 până la C9, precum izobutanul, izopentanul şi izooctanul.  

Alchene (Olefine)

Olefinele sunt hidrocarburi nesaturate lineare sau ramificate, produse în rafinăriile de petrol în timpul procesului de cracare. Olefinele sunt mai reactive decât parafinele, ceea ce duce la scaderea duratei de depozitare şi la apariţia depunerilo în sistemul de alimentare al motorului precum şi în camera de ardere. Olefinele pot forma epoxizi în corpul uman. Olefinele sunt utilizate ca o componentă de amestecare în benzina obişnuită, dar nu şi in cea alchilată.

Benzina alchilată

Un tip de benzină mai curată, fără substanţe periculoase precum benzen, hidrocarburi aromatice şi olefinice. Conţine în proporţie de peste 99% hidrocarburi parafinice. Are în compoziţie aproximativ 10 substanţe diferite, comparativ cu benzina obişnuită care are peste 100.

Hidrocarburi aromatice

Hidrocarburile aromatice sunt un tip de hidrocarburi sub formă de inel, cu un conţinut ridicat de carbon. De cele mai multe ori au cifre octanice ridicate şi creează în urma arderii mai multa calamină comparativ cu alte hidrocarburi. Afectează sistemul nervos central iar benzenul poate cauza cancer. Aproximativ o treime din benzina normală este formată din hidrocarburi aromatice.

Benzen

Cea mai uşoara hidrocarbură aromatică prezentă în benzina obişnuita, poate cauza leucemie sau cancer de sânge conform IARC. Benzenul afectează reproducerea organismelor vii.

Biodegradabil

Pentru a fi numit biodegradabil, cel puţin 65% din substanţă ar trebui sa poată fi degradată de microorganismele naturale, în principal în dioxid de carbon şi apă conform testului OECD 301.

Dioxid de carbon (CO2)

CO2 este rezultatul final al arderii combustibililor care conțin carbon. Gazul nu este toxic dar contribuie la modificarile climatice.

Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon este un produs rezultat în urma arderii, cu efecte toxice. Gazul este inodor și fără gust.

Catalizatori

Catalizatorul este o substanță care amplifică sau declansează o reacție chimică, fără ca ea să reacționeze sau să sufere modificări. Catalizatorii sunt folosiți pentru a reduce cantitatea elementelor periculoase precum hidrocarburi, monoxid de carbon si oxizi de azot prezente în gazele de evacuare ale vehiculelor, transformandu-le în CO2 și apă. De asemenea mai sunt folosiți in rafinării la creșterea cifrei octanice și în procesul de cracare al hidrocarburilor.

Benzină adaptată la climă

Benzina care conține componente regenerabile precum etanolul. În Europa, benzina poate conține până la 10% etanol.

Benzina comercială

Benzina comercială obișnuită este produsă prin rafinarea uleiului crud. Fracții diferite sunt tratate separat și apoi amestecate împreună. Benzina comerciala conține peste o suta de substanțe diferite, toate având un impact asupra performanței dar și asupra sănătății și mediului înconjurător. Multe componente sunt extrem de periculoase pentru oameni și mediul înconjurător.

Cracarea

Este un proces relativ nou, cu scopul de a obține mai multă benzină din uleiul crud. Inițial benzina a fost doar o fracție obținută din uleiul crud, produsă prin distilare, dar odată cu creșterea numarului de motorizări, benzina a fost și ea din ce în ce mai solicitată, din acest motiv trebuiau găsite alte soluții. Cracarea reprezintă spargerea hidrocarburilor prezente in uleiul crud în unități mai mici. Se obțin astfel hidrocarburi nesaturate de mici dimensiuni, olefine care pot fi folosite în benzină. Dezavantajul este că acestea nu sunt stabile, pot reacționa cu oxigenul sau cu alte olefine. Prin urmare sunt recunoscute ca fiind "reactive".

Ciclo Alcanii

Cicloalcanii sunt hidrocarburi saturate în formă de inel, în principal ciclopentani și ciclohexani. Proprietățile lor sunt similare cu cele ale alcanilor.

Densitatea

Densitatea este greutatea unui anumit volum la o anumită temperatură, spre exemplu benzina. În mod normal densitatea scade odată cu creșterea temperaturii. Benzina alchilată are o densitate de 700 kg/m3, iar benzina normală o densitate cuprinsă între 725 și 775 kg/m3, toate la o temperatură de 15 oC.

Distilarea

Distilarea este folosită pentru a separa componentele dintr-un amestec de lichide, atunci când acestea au puncte de fierbere diferite, cazul uleiului crud. Produsul brut este incălzit la 350-400 oC iar gazele rezultate sunt răcite lent în turnul de răcire. Pe măsură ce acestea condensează, ele sunt colectate în diferite nivele ale turnului în functie de punctul de fierbere. Asa sunt separate componentele pentru benzină de kerosen sau motorină.

Eco Toxic

Toxic sau dăunător pentru mediu.

Depuneri la motor

Depunerile la motor se formează datorită arderii incomplete a combustibilului care conține carbon, mai ales datorită hidrocarburilor aromatice și olefinelor. Acestea pot restricționa fluxul de aer din motor. În sistemul de alimentare, hidrocarburile reactive precum olefinele pot cauza formarea depunerilor de guma pe injectoare, acest lucru ducând la o funcționare defectuoasă.

Epoxizi

Epoxizii sunt un grup mare de compuși formați din trei atomi, doi de carbon și unul de oxigen. Spre deosebire de alți eteri, epoxizii sunt instabili și reactivi, aceștia pot forma substanțe otravitoare și cancerigene.

Esteri

Un grup de compuși organici ce derivă dintr-o reacție chimică între un alcool și un acid. Esterii pot fi utilizați în mai multe scopuri și sunt de asemenea prezenți în solvenți, uleiuri pentru motor și ca materie primă pentru materiale plastice.

Etanol

Un alcool utilizat ca o componentă de amestecare în benzină, cu rolul de a reduce emisiile de CO 2 fosil. În Europa, benzina obișnuită poate avea un conținut de etanol de până la 10%.

Ulei Full Sintetic

Uleiul care conține doar hidrocarburi create de om în laborator și alte molecule de ulei de bază, împreună cu aditivi.

Ozon la nivelul solului

Ozonul este un gaz foarte otrăvitor, care cauzează încetinirea funcțiilor pulmonare, tuse, durere în piept și dispnee (dificultăți de respirație). Ozonul de la nivelul solului ataca plantele și este unul din factorii care cauzează daune ireparabile pădurilor. Ozonul ataca de asemenea culturile de spanac, salata, grâu și cartofi, încetinindu-le randamentul. Ozonul de la nivelul solului format în atmosferă este rezultatul reacției chimice dintre oxizii de azot și hidrocarburile reactive, în special în zilele calduroase de vară, atunci când radiațiile UV cauzeaza această reacție.

Gumă

Guma se formează prin polimerizarea hidrocarburilor reactive, precum olefinele, și poate bloca filtrele de combustibil și injectoarele.

Alcooli primari

Pe lângă metanol și etanol, alcooli primari precum propanolul si butanolul pot amestecați în benzina obișnuită.

Hidrocarburi

Hidrocarburile sunt unui grup de compuși care conțin carbon și hidrogen combinate în mii de moduri diferite. Hidrocarburile au proprietăți diferite, având un impact mai mic sau mai mare asupra sănătății și mediului. Hidrocarburile ajunse în organismul uman sunt stocate în țesuturi, unde pot provoca de la o simplă amețeală până la cancer (benzenul).

Izobutan

Este o hidrocarbura gazoasă obținută prin distilarea petrolului. Este folosit în GPL și pentru reglarea presiunii vaporilor în benzină. Este unul dintre cele două materii prime folosite pentru producția de alchilat.

Izobutena

Izobutena este o hidrocarbură gazoasă nesaturată obținută în general prin cracarea catalitică. Izobutena este cealaltă materie primă folosită pentru producția de alchilat.

Izooctan

Izooctanul este cea mai obișnuită hidrocarbură din alchilat. Aproximativ 30% produsul alchilat final este reprezentat de izooctan. Este de asemenea unul dintre combustibilii de referință pentru măsurătorile octanice, având atât RON cât și MON la cifra 100.

Izoparafine

Hidrocarburi saturate ramificate. Benzina alchilată conține în proporție de peste 99% izoparafine.

GPL

Gaz petrolier lichefiat, în mod normal un amestec format din propan si butan. Acestea două sunt în stare gazoasă la temperatura camerei dar ajung ușor în stare lichidă sub presiune. Același tip de hidrocarburi ca și în benzina alchilată iar produsele de ardere sunt similare.

MTBE

Metil-Terț-Butil-Eter este un compus care conține oxigen, utilizat pentru a îmbunătăți arderea și cifra octanică în benzină. La fel ca toți eterii, în cazul inhalării acesta provoacă somnolență.

Oxid de azot, Gaz ilariant (N2O)

Oxidul de azot sau Gazul ilariant se formează în cantități mici în convertoarele catalitice ale mașinilor. Gazele contribuie într-o bună măsură la crearea efectului de seră. Oxidul de azot este folosit ca anestezic în timpul nașterii copiilor.

Cifra octanică MON

Unitate de măsură privind rezistența la aprindere a combustibililor, în special la turații ridicate și presiune.

Cifra octanică RON

Unitate de măsura privind rezistența la aprindere a combustibililor, în special la turații scăzute și modificări rapide ale presiunii.

Clasificarea uleiului

Diferite cerințe internaționale de calitare pentru uleiurile de motor. Pentru uleiurile destinate motoarelor în doi timpi standardele ISO și JASO sunt folosite la nivel global. Pentru motoarele externe NMMA TCW3 este cel mai comun. Pentru motoarele în patru timpi clasificările API și ACEA sunt utilizate la scară largă.

Olefine

Vedeți alchene.

Oxigenați

Un grup de substanțe chimice organice care conțin carbon, hidrogen și oxigen, în principal eteri și alcooli. Aceștia sunt folosiți pentru crește cifra octanică a benzinei sau pentru a introduce componente regenerabile precum bioetanolul. Oxigenații nu sunt prezenți în benzina alchilată deoarece motorul ar funcționa mai lent, iar în unele situații ar putea crește emisiile de aldehide.

Parafine

Vedeți alcanii.

Benzină

Benzina obișnuită este produsă prin rafinarea petrolului. Fracții diferite sunt procesate separate și ulterior amestecate pentru a obține produsul finit. Benzina obișnuită conține peste o sută de substanțe diferite, unele dintre ele fiind extrem de dăunătoare pentru om și mediul înconjurător.

Poli-alfa-olefine

Uleiuri de bază parafinice obținute 100% sintetic, având excelente proprietăți de lubrifiere și funcționare la temperaturi scăzute sau ridicate.

Polietilena

Polietilena este un material plastic utilizat în mod frecvent la pungile din plastic dar și la canistrele pentru benzina alchilată. Polietilena conține lanțuri lungi de carbon, de același tip precum benzina alchilată, dar având cateva sute de atomi de carbon. În mod normal este obținută din ulei crud.

Volatilitea și Presiunea Vaporilor

Presiunea vaporilor este o măsură a ușurinței cu care se evaporă benzina. O presiunea a vaporilor ridicată înseamnă că se formează mai mulți vapori, ceea ce poate cauza probleme de funcționare la temperaturi ambientale ridicate.

Motoare răcite cu apă

Motorul la care excesul de căldură rezultat în urma arderii este înlăturat prin circulația apei sau a unui agent de răcire. Excesul de căldură este apoi eliberat în aer prin intermediul radiatorului.

Copyright 2017 © All Rights Reserved

Producator
Lantmännen Aspen AB

Iberovägen 2, SE-438 54 Hindås
T: +46 (0)301-23 00 00
E-mail: info@aspen.se

Distribuitor Romania
Heinen & Hopman MAR S.R.L.

132 Alexandru Moruzzi Street, 800223 Galati
T: +40 (0)751 029 202
E-mail: liviu.nistor@combustibilaspen.ro

Share